Coronavirus en werk in Nederland

Belangrijke informatie over het Coronavirus voor arbeidsmigranten in Nederland

1) Misschien heb je geen werk vanwege het Coronavirus en moet je misschien terugkeren naar je eigen land. Bekijk voor vertrek de voorwaarden van uw arbeidsovereenkomst en controleer wat uw rechten zijn.

In Nederland heeft uw werkgever de plicht u een veilige werkomgeving te bieden (bijv. Voldoende zakdoeken en zeep). Uw werkgever moet u ook vertellen over de symptomen van Coronavirus. Als u zich ziek voelt, kan uw werkgever u doorverwijzen naar de medische dienst van het bedrijf. Als u symptomen van Coronavirus heeft, kan uw werkgever u de toegang tot de werkplek ontzeggen. U kunt telefonisch contact opnemen met de plaatselijke huisarts en hem vertellen wat zijn symptomen zijn.

Mijn werkgever heeft om kortere werktijden verzocht. Wat betekent dit voor mij als werknemer? Mogelijk heeft uw werkgever bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kortere werktijden aangevraagd. Je werkgever betaalt je het volledige salaris, een WW-toeslag. Dan verandert er voor jou niets. U mag geen actie ondernemen of voordelen aanvragen.

Controleer voordat u naar huis gaat de nieuwste richtlijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de websites van uw land van herkomst. U kunt aanbevelingen vinden over welk vervoer u moet gebruiken of de openingstijden aan de grenzen van Europa. Zoek in google de webpagina van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van uw land.

2) Je bent ziek (geïsoleerd)
Normale ziekteregels zijn van toepassing. De gevolgen zijn afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst:

Bij contracten met een uitzendbeding staat u ingeschreven bij het UWV. UWV.nl bepaalt of u recht heeft op een ziekte-uitkering. De uitzendonderneming moet een percentage van deze uitkering verstrekken.

Bij contracten zonder uitzendbeding moet uw werkgever u bij ziekte betalen. Wachttijd van één dag. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de Nederlandse regering gewaarschuwd dat in Nederland aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

Bekijk haar video over het virus.

Lees meer over Coronavirus en gezondheid.
https://www.pharos.nl/the-coronavirus/

3) Veiligheid op het werk
Iedereen in Nederland wordt aangeraden om, indien mogelijk, thuis te werken.
Als je direct contact hebt met mensen op het werk, dus face to face, volg dan de instructies van het RIVM op het gebied van hygiëne en houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.

4) Als u geen papieren heeft en geconfronteerd wordt met het Coronavirus
We raden aan dat werknemers zonder papieren met hun werkgevers onderhandelen dat de betaling plaatsvindt volgens wat is overeengekomen in hun werkuren. U heeft bij wet dezelfde rechten als elke andere werknemer in Nederland. Aanbevelingen:

Leg aan je werkgever de moeilijkheid van je situatie uit: als je niet werkt, heb je geen geld. Handhaaf veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met het RIVM.
https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19

Als u ziek bent, heeft u recht op ziekengeld.

Als u niet ziek bent en uw baan is geannuleerd door uw werkgever, heeft u ook dezelfde doorbetalingsrechten als elke andere werknemer.

Artikel uitgewerkt door Fairwork NU (organisatie die de rechten van werknemers in Nederland waakt)

www.fairwork.nu/2020/03/20/corona-en-werk-in-nederland/

Kantoor 020 760 08 09
WhatsApp 06 51771249
Email info@fairwork.nu

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp