Steun voor ondernemers met het coronavirusfenomeen (Nederland)

Beste zakenman,

Wist u dat de Nederlandse regering enkele ondersteunende maatregelen heeft geïmplementeerd voor kleine en grote ondernemers die door het fenomeen coronavirus zijn getroffen?

Ik nodig u uit om de volgende informatie te bekijken die nuttig kan zijn voor uw bedrijf. De overheid heeft voordelen behaald op het gebied van uitstel van betaling voor de aangifte van btw en inkomsten, evenals het implementeren van rentekortingen op onder meer zakelijke leningen.

a) Nederlandse regering

Het kabinet heeft besloten uitzonderlijke economische maatregelen te nemen vanwege het coronavirus. Het doel is om zowel onze banen en ons inkomen als onze gezondheid te beschermen en de gevolgen voor zelfstandigen, kmo’s en grote bedrijven op te vangen. Dit pakket
levert elke maand miljarden euro’s ondersteuning zolang als nodig is. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen blijven betalen, dichten de kloof voor freelancers en zorgen ervoor dat geld bij bedrijven kan blijven door middel van versoepelde belastingregelingen, compensatie en aanvullende kredietfaciliteiten.

De afmetingen zijn:

1. Tot stand komen van een tijdelijke overeenkomst tot vergoeding van salariskosten (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan voor een periode van drie maanden een salarisbijdrage aanvragen bij UWV (www.UWV.nl) (maximaal 90% van de salarisfactuur, afhankelijk van omzetverlies) . UWV verstrekt een voorschot van 80% van de gevraagde bijdrage. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven betalen. Voorwaarde is dat tijdens de subsidieperiode geen personeelslid om financiële redenen kan worden ontslagen. Deze tijdelijke noodmaatregel voor noodarbeid (NU) wordt zo spoedig mogelijk geopend en vervangt de huidige regeling voor arbeidstijdverkorting. Nieuwe aanvragen hiervoor kunnen niet direct naar SZW worden gestuurd. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet zijn opgelost, worden behandeld in het nieuwe schema. Werkgevers kunnen vanaf 1 maart de toeslag voor verlaging van de facturering aanvragen.

2. Extra steun voor zelfstandige ondernemers (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten)
Het kabinet introduceert een tijdelijke en ontspannen overeenkomst ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers, waaronder zelfstandigen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zelfstandigen kunnen via een versnelde procedure gedurende 3 maanden extra onderhoudsinkomen ontvangen. Dit vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is geen bewijs van vermogen of partner in deze regeling voor tijdelijke bijstand aan zelfstandige werknemers. Ondersteuning onder deze termijn is ook mogelijk in de vorm van een werkkapitaallening tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Uitstel van belastingbetaling en verlaging van boetes (Belastingdienst)
Betrokken ondernemers kunnen gemakkelijker uitstel van betaling aanvragen. De Belastingdienst stopt dan direct de incasso. Dit geldt voor inkomsten-, bedrijfs-, salaris- en factureringsbelasting (btw). Er is geen boete voor te late betaling. Het is ook niet nodig om onmiddellijk bewijs te leveren. De ondernemer doet hier langer over. De terugvorderingsrente die normaal gesproken begint nadat de betalingstermijn is verstreken, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook daalt de fiscale rente tijdelijk tot bijna 0%. Deze vermindering is van toepassing op alle belastingen die aan belastingrente zijn onderworpen. Het kabinet past het belastingtarief zo ​​snel mogelijk aan.

4. Verlenging van de garantie voor bedrijfsfinanciering (Ministerie van EZK)
Bedrijven die moeite hebben met het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Commercial Financing Guarantee (GO) -regeling. Het kabinet stelt voor de GO-garantielimiet te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO helpt EZK zowel KMO’s als grote bedrijven met een garantie van 50% op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per bedrijf). Het maximum per bedrijf wordt tijdelijk verhoogd naar 150 miljoen euro. De kast stemt ermee in om alle vereiste garantieruimte te bieden.

5. Korting op rente voor kleine ondernemers in microkredieten Qredits (Ministerie van EZK)
Microkredietverstrekker Qredits financiert en traint een grote groep kleine en beginnende ondernemers, die het vaak moeilijk vinden om via de bank financiering te verkrijgen. Deze omvatten ondernemers in de serv

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp