30% Regeling

VEELGESTELDE VRAGEN

30% Regeling

Deze belastingaftrek moet worden aangevraagd bij de belastingdienst in Nederland en is alleen van toepassing op gekwalificeerde migranten die vanuit een ander land zijn ingehuurd door Nederlandse bedrijven. In de meeste gevallen past uw werkgever de 30% -regeling voor u toe en kunt u in gemiddeld 6 tot 10 maanden uitsluitsel geven of zij de uitkering goedkeuren.

Deze heffingskorting wordt toegepast op het salaris van de gediplomeerde migrant die vanuit het buitenland is aangenomen door een Nederlands bedrijf. De werknemer is vrijgesteld tot 30% van de belastingen op zijn salaris, inclusief offshorekosten.

Een van de doelstellingen van de 30% is om gekwalificeerde migranten uit andere landen aan te trekken en de banen te kunnen vervullen die in het land geen gekwalificeerde werknemers hebben gevonden.

Offshorekosten omvatten:

– Extra kosten van levensonderhoud, omdat de prijs in Nederland hoger is dan in het land waar u vandaan komt, zoals uitgaven voor maaltijden, gas, water en elektra

– Kosten van een kennismakingsreis naar Nederland, zoals het zoeken naar een huis of een school

– Kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke documenten, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen.

– Kosten van medische keuringen en vaccinaties voor het verblijf in Nederland

dubbele woonlasten als u in uw land van herkomst blijft wonen, – Hotelkosten

– Woonlasten (initieel)

– Als u huisvesting krijgt, zijn alleen (eerste) huisvestingskosten die hoger zijn dan 18% van het huidige arbeidsloon offshorekosten. De rest van de kosten zijn salarissen.

– Bewaarkosten voor het deel van de erfenis dat u niet naar Nederland gaat overbrengen.

– Reiskosten naar uw land van herkomst, b.v. voor familiebezoeken of familiereünies

– Extra kosten voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting, als dit duurder is dan het laten invullen door een vergelijkbare belastingadviseur in uw eigen land. Hier geldt een maximum van € 1.000.

– Taaltrainingskosten voor u en uw gezinsleden die bij u verblijven extra (niet-commerciële) belkosten om naar uw thuisland te bellen.

– De kosten van een aanvraag vrijstelling sociale verzekeringen, zoals een A1 of E101 verklaring van dekking

– Expatriate-toelagen, bonussen en soortgelijke vergoedingen (buitenlandse dienstbonus, expatriate-toelage, buitenlandse toelage)

– Kapitaalverliezen

– Kosten aan- en verkoop woning (vergoeding aankoopkosten woning, makelaarskosten)

– Compensatie voor hogere belastingtarieven in het werkland (fiscale verevening)

Kom je in Nederland werken, heb je daarnaast specifieke ervaring die niet of nauwelijks op de Nederlandse arbeidsmarkt te vinden is en een bevestiging van de Belastingdienst , dan kun je gebruik maken van deze uitkering.

  • U bent een betaalde werknemer.
  • U bent buiten Nederland ingehuurd door een Nederlands bedrijf.
  • U heeft een specifieke of hooggekwalificeerde ervaring die niet of nauwelijks op de Nederlandse arbeidsmarkt te vinden is, u wordt dus beschouwd als een kennismigrant.
  • Woonachtig zijn op meer dan 150 km van de Nederlandse grens, op het moment van indiensttreding.

Voor alle beschikkingen die vanaf 1 januari 2019 worden afgegeven geldt een maximale geldigheidsduur van 5 jaar.

Is uw beschikking afgegeven tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2019, dan heeft deze een maximale looptijd van 8 jaar, maar door een overgangsregeling kan het zijn dat de einddatum van deze beschikking niet meer klopt en ontvangt u binnenkort een nieuw besluit.

Uw salaris, exclusief het heffingvrije vermogen, moet hoger zijn dan:

€ 39.467 in 2022

€ 38.961 in 2021

€ 38.347 in 2020

 

Ben je jonger dan 30 jaar en heb je een masterdiploma in Nederland of een gelijkwaardig diploma in het buitenland, dan moet je salaris, exclusief Nederlands heffingsvrij vermogen, hoger zijn dan:

€ 30.001 in 2022

€ 29.616 in 2021

€ 29.149 in 2020

Om gebruik te maken van de 30% -regeling moet u in de 24 maanden voorafgaand aan uw eerste werkdag in Nederland meer dan 16 maanden meer dan 150 kilometer hemelsbreed van de Nederlandse grens wonen.

U mag niet in België, Luxemburg en delen van Duitsland, Frankrijk of het VK hebben gewoond.

Dan kunt u altijd gebruikmaken van de 30%-regeling. De hoogte van je salaris is niet belangrijk.

U kunt gebruik maken van de 30% regeling als u in de 24 maanden voorafgaand aan de start van uw promotieonderzoek in Nederland meer dan 16 van de afgelopen 24 maanden binnen 150 kilometer hemelsbreed van Nederland woonde grens.

Tijdens uw promotieonderzoek, tussen uw promotie en het begin van uw werkzaamheden in Nederland, mag u in Nederland hebben gewoond, of binnen een straal van 150 kilometer vanaf de Nederlandse grens.

U kunt de 30% -regeling behouden , ook als u van baan verandert. Als u de beschikking van de 30%-regeling heeft bevestigd , kunt u verder bij het volgende Nederlandse bedrijf waarmee u een arbeidsovereenkomst heeft, maar deze overgangsperiode mag niet langer zijn dan 3 maanden, anders vraagt u de uitkering aan. De maximale tijd die deze uitkering kan hebben is voor maximaal 5 jaar, alle bedrijven bij elkaar opgeteld waarbij u met 30% regeling bent gebleven .

Ja, het is mogelijk om te solliciteren, maar het hangt sterk af van de tijd die je hebt aangevraagd. Meld je je aan binnen 4 maanden nadat je bij je nieuwe werkgever bent gaan werken, dan kun je vanaf de eerste werkdag bij je nieuwe werkgever gebruikmaken van de 30%-uitkeringsregeling , waardoor de uitkering met terugwerkende kracht wordt meegeteld.

Alle beschikkingen afgegeven vanaf 1 januari 2019 zijn maximaal 5 jaar geldig.

Beschikkingen die zijn afgegeven tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2019 zijn maximaal 8 jaar geldig, maar deze beschikkingen worden gecorrigeerd tot maximaal 5 jaar, dus het is raadzaam om de definitieve beschikking te herzien.

U kunt kiezen voor gedeeltelijke buitenlandse belastingplicht in de inkomensverklaring, als u in Nederland woont en gebruik maakt van de 30%-regeling. U bent dus buitenlandse belastingplichtige voor uw belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, dus box 2, en uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, dus box 3.

U kunt partieel buitenlands belastingplichtige zijn vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin u besluit dat te doen, maar niet eerder dan de eerste dag dat u gebruik maakt van de 30% -regeling .

Bron: Belastingdienst.