BTW Aangifte

VEELGESTELDE VRAGEN

BTW Aangifte

Btw is de belasting die u betaalt voor facturering als zelfstandige ( eenmanszaak ) of vennootschap ( vof ). De btw wordt berekend over de prijs van uw goederen of diensten, deze aangifte wordt ingediend en de aangifte wordt driemaandelijks betaald. De btw die u hebt betaald over zakelijke kosten kunt u aftrekken.

BTW = Belasting Toegevoegde Waarde

BTW = Belasting Toegevoegde Waarde

BTW = Belasting Toegevoegde Waarde

De Omzetbelasting is een aangifte die bedrijven moeten doen over de btw die zij hebben gefactureerd. Bent u een persoon die in loondienst werkt, dan hoeft u deze aangifte niet mee te sturen, maar bent u zelfstandige dan moet u deze aangifte wel doen. Het is belangrijk om te weten op welke data u de btw-aangifte moet doen omdat deze een vervaldatum hebben en als u na die datum belasting betaalt moet u een boete betalen.

Nadat u uw onderneming ( eenmanszaak of VoF ) heeft geregistreerd, bent u verplicht om elk jaar in januari, april, juli en oktober de btw-aangifte te doen, zodat in :

Eerste kwartaal (Q1-2022): in de maand APRIL 2022 moet u alle nota’s van baten en lasten van uw onderneming aangeven met een uitgiftedatum tussen januari – maart

Tweede kwartaal (Q2-2022): in de maand JULI 2022 moet u alle nota’s van baten en lasten van uw onderneming declareren met een uitgiftedatum tussen april – juni

Derde kwartaal (Q3-2022): in de maand OKTOBER 2022 moet u alle facturen van inkomsten of uitgaven van uw onderneming aangeven met een uitgiftedatum tussen juli – september.

Vierde kwartaal (Q4-2022): in de maand JANUARI 2023 moet u de nota’s van inkomsten of uitgaven van uw onderneming aangeven met een uitgiftedatum tussen oktober – december.

U kunt de betaling van btw-belastingen doen tot de laatste dag dat de btw-aangifte openstaat (Q2-2023). In dit geval, aangezien de aangifte van het tweede kwartaal van 2023 in JULI is, kunt u de betaling doen tot 31 juli 2023. Houd er rekening mee dat als u de belastingen niet op tijd betaalt, u een boete kunt krijgen voor te late betaling van belastingen.

vv

De Belastingdienst is de entiteit waar btw-betalingen worden gedaan en heeft een bankrekening om de overboeking te doen.

bankrekening van de Belastingdienst waarop belastingbetalingen worden gedaan als volgt:

tnv Belastingdienst Apeldoorn.

IBAN: NL86 INGB 0002 4455 88

SWIFT-code: INGBNL2A

Banknaam: ING Bank

Denk er altijd aan om het 16- cijferige betalingskenmerk toe te voegen, anders beschouwen ze je betaling niet als geldig en storten ze het betaalde bedrag terug.

Het is echter altijd aan te raden om de officiële website van de Belastingdienst te raadplegen  www.belastingdienst.nl , daar is de officiële bankrekening.

HET BTW Nummer is het nieuwe BTW identificatienummer. Alle eenmanszaken krijgen een brief van de Belastingdienst met een nieuw btw-identificatienummer .

Het nieuwe btw-identificatienummer ziet er als volgt uit: landcode NL, 9 cijfers, de letter ‘B’ en een 2-cijferig controlecijfer. De 9 cijfers hebben niets meer te maken met uw Burgerservicenummer (BSN). Dit is een voorbeeld van het nieuwe btw-identificatienummer: NL000099998B57.

In de volgende link kunt u uw BTW- nummer verkrijgen , gewoon door de naam van uw bedrijf toe te voegen. https://btw-zoeken.nl/

OB-NUMMER (OMZETBELASTINGNUMMER) Dit nummer wordt gebruikt bij de communicatie met de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als u ons een brief schrijft of belt met de BelastingTelefoon.

Het omzetbelastingnummer ziet er als volgt uit: uw burgerservicenummer met de toevoeging B01. Dit is een voorbeeld van het btw-nummer (OB-NUMMER): 111234567B01.

Als u na verzending van de btw-aangifte recht heeft op belastingteruggave, dan maakt de Belastingdienst in Nederland het btw-teruggaafbedrag rechtstreeks naar uw bankrekening over.

Ze kunnen u btw-teruggave geven zolang u een bankrekening in hun systeem hebt bijgewerkt. Dat wil zeggen, u moet de IBAN en de naam van de rekening hebben opgegeven, zodat zij kunnen overgaan tot de belastingteruggave.

Je hoeft de bankrekening maar één keer bij te werken en dan krijg je in de volgende kwartalen dat je btw-teruggaven hebt automatisch je geld teruggestort.

Als u op enig moment in het jaar uw bankrekening wijzigt, moet u deze opnieuw bijwerken in uw systeem.

Als u een btw-correctie moet uitvoeren waarbij u minder dan 1000 euro gaat ontvangen of moet betalen, kunt u in de eerstvolgende btw-aangifte overgaan tot correctie .

Als de btw-correctie hoger is dan EUR 1000,-, dan moet de correctie worden aangebracht via het formulier aanvulling op de btw- aangifte ( suppletie omzetbelasting ).

In sommige gevallen voert de Belastingdienst meestal een controle uit vóór een btw-teruggaaf. Audits worden vaak per post ontvangen wanneer de auditor vraagt :

– De lijst met facturen voor de gevraagde periode.
– De administratie van de transacties. – Kopie van de KVK-notulen. – Beschrijving van de activiteit van het bedrijf. – Toelichting op een specifiek onderwerp uit die periode.

Het is daarom van groot belang om altijd een adequate administratie van uw onderneming te hebben. PSM Consultancy heeft voor opdrachtgevers een gratis boekhoudsysteem waarin u uw bedrijfsgegevens overzichtelijk kunt beheren.

Als de btw-aangifte moet worden ingediend, is er voor die periode nog geen transactie gedaan. Er wordt een verklaring van geen activiteit verzonden.

– Representatiekosten, congressen, seminars, studiereizen aftrekbaar tot 4.800 euro in 2022
– Zakelijke telefoongesprekken thuis – Vakliteratuur – Werkkleding, dan moet de kleding voorzien zijn van een logo met een oppervlakte van minimaal 70 cm2. Het logo moet verwijzen naar uw bedrijf. – Boetes zijn niet aftrekbaar. – Dienstreizen kosten openbaar vervoer, taxi en vliegtuig. – Studiekosten, alleen als de studie bestaande kennis verbreedt

 1. a) Als u te laat betaalt, dus na de betalingstermijn. Heeft u nog de clementietermijn die ingaat na de vervaldatum en eindigt 7 kalenderdagen na de vervaldatum, dan mag u geen boete krijgen.
 2. b) Betaalt u te laat, maar wel binnen de clementietermijn, dan zijn er 2 mogelijkheden:

In dit geval zijn er 2 mogelijkheden:

 1. U heeft de vorige aangifte op tijd en volledig betaald. Dan krijgt u geen boete wegens niet-betaling.
 2. U heeft uw vorige aangifte niet of te laat betaald. Dan krijgt u een betalingsboete van 3% van het verzuim, met een minimum van € 50,- en een maximum van € 5.514,-.
 3. c) Betaal te laat en na de clementieperiode.
  In dit geval krijgt u een boete voor laattijdige betaling van 3% van de wanbetaling, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 5.514 EUR.
 4. d) Te laat betalen en een deel van de betaling binnen en een deel na de clementietermijn.
  U krijgt dan een boete wegens niet-betaling van 3% van het totaal te laat betaalde bedrag (het totaalbedrag dat u binnen en na de clementieperiode heeft betaald), met een minimum van 50 euro en een maximum van 5.514 euro.
 5. e) Betaalt u niet of zeer weinig
  Heeft u uw aangifte niet betaald, dan krijgt u een naheffingsaanslag met een dwangsom van 3% van de niet-betaling, met een minimum van 50 EUR en maximaal 5.514 EUR
 6. Betaalt u maar een deel te laat, dan wordt de boete berekend over het totaal van de onbetaalde en te late betalingen.
Bron: Belastingdienst