Inkomstenbelasting

VEELGESTELDE VRAGEN

Inkomstenbelasting

 • Gemeente
 • Belastingdienst
 • Kamer van Koophandel (KVK)
 • Toeslagen
 • DigiD = Elektronische handtekening in Nederland
 • Sociaal Verzekeringsbank (SVB)

In Nederland zijn er vier soorten formulieren om de inkomensverklaring in te dienen:

 • FORMULIER M : Dit formulier wordt gebruikt voor het aangeven van het inkomen, het jaar waarin de aangever Nederland binnenkomt of verlaat.
  Hiervoor is het document van inschrijving / inschrijving of uitschrijving van ingezetene in het gemeentehuis ( Gemeente ) essentieel.

 

 • FORMULIER P: Het is het formulier voor ingezetenen en wordt gebruikt om inkomensaangifte te doen als u een heel kalenderjaar, van 1 januari
  tot en met 31 december, in Nederland heeft doorgebracht, dus als u ingeschreven/geregistreerd bent gebleven bij uw gemeente ( Gemeente ) gedurende deze periode bij Nederlands management. U moet inkomen, bezittingen, bankrekeningen, handelingen binnen en buiten Nederland aangeven . U moet de belastingverdragen raadplegen van het land waar u de bezittingen heeft.

 

 • FORMULIER C: Als u zich het hele kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december, heeft ingeschreven / ingeschreven bij de gemeente ( gemeente ) als RNI (niet-ingezetene), dus met een adres buiten Nederland, dan komt u overeen aangeven met dit formulier. Inkomsten uit Nederlandse bron moet u aangeven.

 

 • FORMULIER F : Het is het aangifteformulier voor het overlijdensjaar van de persoon. De Belastingdienst stuurt deze naar het bij u bekende correspondentieadres om contact op te nemen met de nabestaanden . Schulden, inkomen of vermogen gaan over op de nabestaande van de overledene.

Alle mensen die in Nederland wonen en een bepaald inkomen hebben, moeten de inkomensverklaring overleggen.

Als u een uitnodigingsbrief van de Belastingdienst heeft gekregen , bent u verplicht de inkomensverklaring op de in de uitnodigingsbrief genoemde datum in te dienen, anders krijgt u een boete voor het niet op tijd doen. Over het algemeen kan in de brief staan dat u de aangifte moet versturen tussen maart en april van het jaar dat u de brief ontvangt.

Heeft u de uitnodigingsbrief van de Belastingdienst niet ontvangen , maar had u wel inkomen in het jaar 2021? Dan moet u tussen maart en april 2022 de inkomensverklaring indienen, voor het geval u meer dan 49 euro aan belastingen moet betalen (peiljaar 2021) in de resultatenrekening, bent u verplicht de verklaring mee te sturen. U heeft echter tot 5 jaar de tijd om het op te sturen .

De inkomensverklaring moet worden opgestuurd tussen maart en april van het jaar volgend op het jaar dat u wilt aangeven, in Nederland wordt het fiscale jaar beschouwd van 1 januari tot en met 31 december.

Als u een brief met een deadline heeft gekregen, moet u die datum in de brief halen, anders krijgt u een boete voor het te laat doen van de aangifte.

Als u bijvoorbeeld de inkomensverklaring 2021 wilt maken, kunt u deze tussen 1 maart 2022 en 30 april 2022 opsturen. U heeft echter maximaal 5 jaar de tijd om deze op te sturen.

 1. individuel

U heeft gewerkt als werknemer

 • Jaarloon 2022 (Jaaropgaaf 2022)
 • Resultatenrekening van het voorgaande jaar ( Jaaroverzicht 2021)
 • Persoonlijk bankafschrift (Jaaroverzicht 2022)

U heeft een woning gekocht in Nederland

 • Hypotheek Jaarverslag 2021 (Jaaroverzicht hypotheek 2022)
 • Waardebepaling woning van vorig jaar (WOZ 2021)
 • Als het het jaar van aankoop is, vermeerderd met de aankoopkosten.

 

 1. Als u een fiscale partner heeft
 • U kunt de aangifte samen met uw partner doen, alleen als zij fiscale partners zijn. Fiscale partner is degene die op hetzelfde adres als u in Nederland staat ingeschreven en die ook getrouwd is of samenwoont of gemeenschappelijke kinderen heeft of samen een woning bezit.

 

 1. Zelfstandige (eenmanszaak)
 • Btw-aangifte (BTW – Omzetbelasting )
 • Bankafschrift bedrijf ( Jaaroverzicht 2022)
 • Resultatenrekening van het voorgaande jaar.
 1. Over de uitnodiging

De Belastingdienst schat van tevoren in hoeveel inkomstenbelasting u in het jaar 2023 moet betalen. Daarom sturen zij u in januari 2024 een voorlopige aanslag 2023. Dit is een
verplichte uitnodiging. Het voordeel dat u heeft is dat u bij het versturen van de voorlopige aanslag 2023 minder belastingen zou betalen in de definitieve aanslag 2023, aangezien u de belastingen vooruit betaalde (enkel als u belasting moet betalen).

 

 1. Het lijkt u misschien vreemd dat u in 2023 al belasting moet betalen.
  Toch is dat niet zo gek. Want veel mensen betalen al in het belastingjaar zelf belasting.
  Als u loon of een uitkering ontvangt, houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie maandelijks belasting in en betaalt deze voor u aan de Belastingdienst .

 

 1. Heeft u andere inkomsten dan loon of een uitkering?
  Of heeft u vermogen, zoals spaargeld of aandelen? Ook dan gaat u in hetzelfde jaar belasting betalen. Met een voorlopige evaluatie 2023.

 

 1. U dient te controleren of de voorlopige aanslag van 2023 klopt.

Als u belasting moet betalen, kunt u kiezen:

Betaal in maximaal 11 termijnen
– Het bedrag van de 1e termijn moet vóór 1 maart 2023 binnen zijn bij de Belastingdienst. – Staat het totaalbedrag voor 1 maart 2023 op de rekening van de Belastingdienst, dan ontvangt u een korting.

Als de gegevens van uw voorlopige aanslag 2023 niet kloppen
– U kunt de voorlopige aanslag 2023 wijzigen, neem dan contact op met uw belastingadviseur.

Een heffingskorting is een korting op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Als u in loondienst werkt, houdt uw werkgever rekening met de algemene heffingskorting heffingskorting ) en de arbeidskorting op uw loonstrook . Deze kortingen noemen we de Loonheffingskorting . Met andere woorden, u betaalt minder loonheffingen en ontvangt meer salaris.

 

Hoe werkt de loonheffingskorting?

Als je in loondienst werkt, heb je recht op belastingvoordeel, maar dat mag maar voor 1 baan per jaar gelden.

U kunt deze heffingskorting aanvragen bij uw werkgever of in veel gevallen kan uw werkgever ook vragen of u deze heffingskorting wilt toepassen.

Het formulier dat u bij uw werkgever moet ondertekenen om deze belastingkorting te krijgen, heet « Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen » (Gegevensmodel loonheffingen), maar als u deze in de loop van het jaar al voor 1 werkgever hebt getekend, tekent u deze niet voor een tweede werkgever, omdat u de extra korting dan niet zou overeenkomen met u, in de resultatenrekening . Het is raadzaam om deze alleen te ondertekenen bij de werkgever die het hoogste jaarinkomen behaalt.

 

Wat gebeurt er als u voor meer dan 1 werkgever tegelijkertijd of gedurende het hele belastingjaar werkt?

Dan hoeft u de loonheffingskorting maar voor 1 werkgever aan te vragen. Als u gedurende het jaar bij elke werkgever die u heeft een loonheffingskorting aanvraagt, neemt u te veel van uw belastingvoordeel en moet u waarschijnlijk belasting terugbetalen over de belastingaangifte van dat jaar.

Werkt u in 1 jaar bij meerdere werkgevers achter elkaar, dan kunt u bij elke werkgever aanspraak maken op de loonheffingskorting. Maar houd er rekening mee dat u deze loonheffingskorting slechts bij 1 werkgever per boekjaar aanvraagt.

 

Wat gebeurt er als je voor een uitzendbureau of uitzendbureau (ETT) werkt ?

Als je voor een uitzendbureau werkt, kan het zijn dat je voor verschillende bedrijven wordt uitgezonden . Omdat je echter alleen bij het uitzendbureau werkt, heb je eigenlijk maar één echte werkgever.

Dus als je de loonheffingskorting alleen toepast op dit uitzendbureau, is er geen probleem, want dan geldt die maar voor één baan.

U kunt de volgende link bekijken voor andere soorten heffingskortingen die er zijn:

https://psmconsultancy.nl/2022/01/25/credito-fiscal-holanda/

Kijk op de volgende pagina van de Belastingdienst voor hulp bij betalingskenmerk en aangifte-, afrekenings- of beschikkingsnummer:
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/betalingskenmerk/

Op de volgende pagina kunt u zien wat u heeft opgebouwd aan uw pensioen, van de verschillende pensioenorganisaties, in Nederland: https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

Bron: Belastingdienst