Toeslagen

VEELGESTELDE VRAGEN

Toeslagen

De Nederlandse overheid verstrekt verschillende soorten subsidies voor ingezetenen en niet-ingezetenen van Nederland. Het uitkeringsstelsel is bedoeld om mensen met een laag inkomen te ondersteunen en hen te helpen basiskosten te dekken, zoals huur, ziektekostenverzekering, kinderopvang, werkloosheid, zwangerschapsuitkering, enz.

 

Voor particulieren

 • Zorgtoeslag _
 • Huurtoeslag
 • WW uitkering _
 • Bijstandsuitkering _
 • Stap budget (Hulp om studies te betalen)

 

voor gezinnen

 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Kinderbijslag

 

Voor freelancers

 • Stap budget (Hulp om studies te betalen)
 • Zelfstandig in Zwanger _

Check de details van de subsidies in deze link: https://www.tax-in.com/nl/toeslagen/

 1. Zorgtoeslag
 • De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de betaling van de Nederlandse zorgverzekering die maandelijks wordt uitgekeerd. De vereisten om te solliciteren zijn als volgt: U moet ten minste 18 jaar oud zijn op het moment van indiening van de aanvraag, u moet zelfstandig of via de ETT betalen voor de Nederlandse ziektekostenverzekering of het bedrijf waarvoor u in Nederland werkt, u kunt een ingezetene of niet-ingezetene, uw jaarinkomen moet lager zijn dan 38.850 euro per jaar (Subsidieaanvragen vanaf 2023), in 2022 was dit 31.998 euro per jaar. Als u een fiscale partner heeft, mag het jaarsalaris van beiden niet hoger zijn dan 48.224 euro per jaar (subsidieaanvragen vanaf 2023). In 2022 was dat 40.994 euro per jaar.

 

De vereisten om te solliciteren zijn de volgende:

 • Je moet ten minste 18 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag
 • U moet zelf betalen voor de Nederlandse zorgverzekering of via de ETT of het bedrijf waarvoor u in Nederland werkt
 • U kunt ingezetene of niet-ingezetene zijn
 • Uw jaarinkomen moet lager zijn dan 31.998 euro per jaar. Als u een fiscale partner heeft, mag het jaarsalaris van beiden niet hoger zijn dan 40.994 euro per jaar.
 • een medische verzekering , alleen de bovengenoemde vereisten worden in aanmerking genomen.
 • Maak gebruik van je verzekering als je die nodig hebt!, want die vormt geen belemmering bij het aanvragen van de subsidie.

 

 1. Huurtoeslag

De huurtoeslag is een hulpmiddel in de huurlasten van uw woning, een van de eisen is dat de huur niet hoger mag zijn dan 763,47 euro (kenmerk 2022) of 808,06 euro (kenmerk 2023) aan huur inclusief diensten (elektra, water etc. ) . Bent u inwoner en bent u jonger dan 23 jaar, dan kunt u de subsidie aanvragen, deze kan alleen worden toegepast als de huurprijs niet hoger is dan 442,46 euro, anders is het het bedrag dat in het begin werd genoemd. U mag niet heel veel spaargeld hebben, dat wil zeggen dat elke inwoner per 1 januari 2022 maximaal 31.747 euro moet hebben. Als u een subsidiepartner heeft (persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven) mogen zij samen bezittingen hebben van een maximaal 63.494 euro op 1 januari 2022.

Overige vereisten: De nationaliteit hebben van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland of een geldige verblijfsvergunning of werkvergunning nodig hebben. U bent 18 jaar of ouder. Zelfstandige woonruimte te huur.

 

 1. WW uitkering _

Heeft u van de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken in Nederland gewerkt en wordt u binnenkort werkloos? Dan heeft u mogelijk recht op WW. Het salaris kun je opvragen vanaf 1 week voor je eerste werkdag. Gedurende de eerste 2 maanden dat u werkloos bent, is uw bruto WW-loon 75% van uw laatste salaris. Daarna is uw winst 70%. U heeft recht op een minimumloon bij werkloosheid van 3 maanden of langer. De exacte duur van uw WW-loon hangt af van uw totale arbeidsverleden en wanneer u werkloos werd. Over het algemeen geven ze je 1 maand werkloosheid voor elk volledig werkjaar.

 

 1. Bijstandsuitkering _

Ben je tijdelijk zonder werk, heb je weinig geld om in het land te wonen en heb je geen recht op andere uitkeringen, zoals WW, dan kun je de bijstandsuitkering aanvragen.

 

 1. Stap budget (Hulp om studies te betalen)

In de inkomensverklaring 2022 is een belangrijke wijziging doorgevoerd, vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk om studiekosten af te trekken van de inkomensverklaring, dus nu kunnen mensen die werknemer zijn, zzp’er of werkzoekend zijn, een beroep doen op de studietoelage. Het maximumbedrag van de subsidie is 1000 euro per jaar. Elke 2 maanden begint een nieuwe aanvraagperiode (januari, maart, mei, juli, september, november). Er kunnen beurzen worden aangevraagd voor onder andere taalstudies Nederlands.

 

Als op enig moment in het jaar een van de vereisten verandert, moeten we de afdeling Subsidies hiervan op de hoogte stellen om herberekening van de ontvangen subsidies te voorkomen. Uw salaris wordt bijvoorbeeld verhoogd, u betaalt geen Nederlandse zorgverzekering meer, etc.

a. Kinderopvangtoeslag

Als uw kinderen naar de opvang gaan, kunt u subsidie krijgen of hulp bij de kosten die u maakt voor de opvang. U kunt deze aanvragen als u gebruik maakt van een kleuterschool ( kinderopvang ) met een inschrijvingsnummer (LKR), en u en uw partner werken (dit hoeft niet per se een vaste baan te zijn) of als u als zelfstandige werkt of een inburgeringscursus of een werkhervattingstraject ( traject naar werk ) of een geaccrediteerde opleiding volgt (reguliere middelbare school, MBO, HBO, Universiteit, ROC, Vavo , PhD), telt vrijwilligerswerk niet mee.

 
b. Kindgebonden Budget

Het kinderbudget is een tegemoetkoming in de uitgaven van uw kinderen tot 18 jaar. Dit budget is ook afhankelijk van uw inkomen als koppel. U mag op 1 januari 2022 geen groter vermogen hebben dan 120.020 euro als alleenstaande en 151.767 euro als koppel.

 
c. Kinderbijslag _

De kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Dit bedrag loopt op als het kind 6 jaar wordt en loopt weer op als het kind 12 jaar wordt. De gezinsbijslag wordt op het einde van elk kwartaal (januari, april, juli en oktober) overgedragen. Zo wordt vanaf 1 januari 2021 voor kinderen van 0 tot 5 jaar het bedrag van 249,31 euro betaald, voor kinderen van 6 tot 11 jaar wordt het bedrag van 302,74 euro betaald, voor jongeren van 12 tot 17 jaar oud is het bedrag van 356,16 euro betaald.

a. Zelfstandig in Zwanger _

Ben je zzp’er en ben je zwanger, dan kun je kraamgeld aanvragen voor een periode van minimaal 16 weken, voor de duur van het verlof gelden dezelfde regels als een reguliere werknemer. Het kan 6 tot 4 weken voor de dag na de verwachte leverdatum worden aangevraagd.

 
b. Studies ( St begroting )

In de inkomensverklaring 2022 is een belangrijke wijziging doorgevoerd, vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk om studiekosten af te trekken van de inkomensverklaring, dus nu kunnen mensen die werknemer zijn, zzp’er of werkzoekend zijn, een beroep doen op de studietoelage. Het maximale subsidiebedrag is 1000 euro. Elke 2 maanden begint een nieuwe aanvraagperiode (januari, maart, mei, juli, september, november).

Ja, want gedurende het jaar geen gebruik maken van de zorgverzekering betekent niet dat u geen zorgtoeslag kunt aanvragen. U kunt de subsidie alleen aanvragen afhankelijk van de behoeften van een ieder, bijvoorbeeld jaarinkomen, betaling ziektekostenverzekering, huurbetaling, etc.

Als uw inkomen in 2022 bijvoorbeeld gedurende het jaar niet hoger is dan 31.988 euro en u betaalt ook een Nederlandse verzekering, of u nu ingezetene bent of niet, dan kunt u de zorgtoeslag aanvragen.

Als u na goedkeuring van uw hulp- of subsidieaanvraag een wijziging heeft in bijvoorbeeld inkomen gedurende het jaar, verhoging van uw huurprijs, wijziging van kinderopvang, wijziging van kinderopvang, een van de ouders werkt niet meer etc. de subsidiedienst dient direct geïnformeerd te worden om herberekeningen in de aangevraagde subsidie te voorkomen.

De opgaaf Wereldinkomen is een document waarin u uw wereldinkomen aangeeft, dat wil zeggen het inkomen dat u binnen en buiten Nederland heeft genoten

U krijgt dit formulier alleen van de Dienst Toeslagen als u of uw partner toeslag heeft gekregen in de tijd dat u in Nederland woonde (het formulier komt overeen met het belastingjaar waarin u woonde). Als u of uw partner een uitkering zoals zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd , kunt u zo’n formulier krijgen. Als u een partner heeft, ontvangen meestal beiden het Wereldinkomen .

Mensen die in Nederland hebben gewoond, kunnen het document Wereldinkomen ontvangen en een van de veelgemaakte fouten is te denken dat dit document betrekking heeft op de inkomensverklaring , maar dit is niet het geval. Het opsturen van dit document betekent niet dat u uw inkomensverklaring heeft opgestuurd, maar dat u uw inkomen bijwerkt aan de afdeling subsidies zodat zij berekenen dat de subsidie die zij u hebben toegestuurd klopt. 

Als u dit document meestuurt, actualiseert u alleen het inkomen dat u wereldwijd heeft gehad. Zo kan Toeslagen inschatten en controleren of de subsidie die ik u heb betaald klopt. Als u meer subsidie heeft gekregen dan u had moeten krijgen, wordt u gevraagd het subsidiegeld (deels) terug te betalen, als u minder subsidie heeft gekregen dan u had moeten krijgen, krijgt u recht hebben op geld terug.

U moet uw wereldinkomen bij elkaar optellen, dit omvat uw Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen.

Als je hebt berekend dat je inkomen lager is dan je werkelijke inkomen, vragen ze je een deel van het subsidiegeld dat je al hebt ontvangen terug te geven. Als u heeft berekend dat uw inkomen lager is dan uw werkelijke inkomen, heeft u recht op teruggave van geld.

Bron: Toeslagen.