Wegenbelasting

VEELGESTELDE VRAGEN

Wegenbelasting

 1. a) MRB ( Motorrijtuigenbelasting ), is de motorrijtuigenbelasting voor auto’s in Nederland. U betaalt deze belasting als u een auto of ander voertuig op uw naam heeft staan.

Motorrijtuigenbelasting op basis van brandstof, uitstoot en gewicht Het tarief van de autobelasting is afhankelijk van:

 • De brandstof;
 • Emissies (CO 2 -emissies en fijnstof);
 • Het gewicht van het voertuig.

U betaalt de mrb maandelijks of per kwartaal. U betaalt vanaf de datum dat de auto op uw naam staat.

 

 1. b) BPM ( Belasting van personenauto’s en motorrijwielen ), is de Belasting op Personenauto’s en Motorrijtuigen, die eenmalig wordt geheven voor elke in Nederland geregistreerde auto, dus als u een auto in Nederland koopt of invoert.

U betaalt bpm in de volgende gevallen:

 • U heeft een (opnieuw) ingeschreven motorrijtuig in het kentekenregister.
 • U heeft een bestelauto omgebouwd tot personenauto.
 • U woont in Nederland en gebruikt een auto of motor met een buitenlands kenteken
 • Wanneer u met uw bestelauto niet meer voldoet aan het ondernemersregime en ook niet aan het arbeidsongeschiktenregime.
 • Als u niet meer voldoet aan de regels voor vervoer per taxi of openbaar vervoer.
 • U heeft een leen-, huur- of leaseauto met buitenlands kenteken.
 • Na tuning heeft uw motorrijtuig een hogere CO2-uitstoot.

 

 1. c) RDW ( Rijksdienst voor het Wegverkeer ), is de Dienst Wegverkeer en heeft belangrijke taken van de Nederlandse overheid:
 • Toelating: Toestaan van voertuigen en auto-onderdelen op de Nederlandse en Europese markt.
 • Toezicht en controle: Toezicht op door de RDW erkende bedrijven.
 • Verificatie van de technische staat van de voertuigen.

Als u in Nederland woont en een motorrijtuig (auto, bestelbus, motor, aanhanger of vrachtwagen) bezit, moet u motorrijtuigenbelasting (MRB) betalen.

U kiest zelf of u de verkeersbelasting maandelijks of per kwartaal betaalt. U heeft de mogelijkheid om de belasting direct van uw bankrekening af te laten schrijven of af te laten schrijven.

De kosten van de motorrijtuigenbelasting (MRB) variëren naargelang het type auto dat u koopt, de provincie waar u woont, het type brandstof dat de auto gebruikt, bijvoorbeeld diesel, benzine, enz. en het gewicht van de auto. Toegevoegd aan al deze kenmerken, is dat de motorrijtuigenbelasting wordt berekend.

motorrijtuigenbelasting kunt u zelf berekenen , u dient wel het kentekenbewijs bij de hand te hebben

Op de volgende pagina kunt u automatisch de MRB (Motorrijtuigenbelasting ) berekenen :

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/auto-en-vervoer/content/hulpmiddel-motorrijtuigenbelasting-berekenen

Voor de hoeveelheid CO2

Heeft u een auto met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer, dan betaalt u geen motorrijtuigenbelasting.

Heeft u een auto met een CO2-uitstoot van 1 tot 50 gram per kilometer, dan geldt de helft van het tarief. Dit betekent dat u de helft van het tarief van een normale auto betaalt.

 

 

Oude auto’s

De oldtimervrijstelling geldt voor alle auto’s die minimaal 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Deze vrijstelling geldt ook voor vrachtwagens en bussen, als u deze niet bedrijfsmatig gebruikt.

 

Andere vrijstellingen

U kunt een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld een autoserie:

 • Een vrachtwagen of bus die minimaal 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen en niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt
 • Een auto, bestelbus of motor die minimaal 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen.
 • politie voertuigen
 • Gemotoriseerde brandweervoertuigen
 • Een ambulance
 • een lijkwagen
 • een dierenambulance
 • een vuilniswagen
 • een vacuümwagen
 • een veegwagen,
 • Motorvoertuigen voor wegenbouw en onderhoud

Nee, dan hoeft u geen MRB ( Motorrijtuigenbelasting ) motorrijtuigenbelasting te betalen. Auto’s die brandstof besparen, zijn vrijgesteld van deze belastingafdracht.

Ja, dan betaalt u wel belasting maar slechts de helft van de motorrijtuigenbelasting (MRB).

Bent u inwoner van Nederland en heeft u een auto met een buitenlands kenteken, dan moet u uw voertuig in Nederland registreren en motorrijtuigenbelasting (MRB) betalen, hoewel er enkele uitzonderingen zijn voor buitenlandse registratie, neem dan de volgende vragen door.

U moet de BMP ( Belasting van Personenauto ’s en Motorrijtuigen ) belasting betalen als u in Nederland een nieuwe personenauto, motor, bestelauto of auto importeert uit het buitenland.

Ja, maar voordat u BPM-aangifte kunt doen, moet u de auto, vrachtwagen of motor keuren of laten keuren bij een RDW-keuringsstation.

Voor uw motorrijtuig met buitenlands kenteken kunt u in aanmerking komen voor de volgende vrijstellingen:

 • vrijstelling werknemer
 • Vrijstelling werkgever
 • Vrijstelling voor kortdurend gebruik in Nederland
 • Vrijstelling op basis van internationaal recht
 • Ook uw woonland is van belang als wij beoordelen of u in aanmerking komt voor een vrijstelling. Voor een aantal vrijstellingen moet u in Nederland wonen of gevestigd zijn. Voor overige vrijstellingen geldt dat u buiten Nederland moet wonen of gevestigd zijn

Als uw werkgever in het buitenland is gevestigd, u woont in Nederland en u krijgt van uw werkgever ook een auto met buitenlands kenteken, dan kunt u in aanmerking komen voor de werknemersvrijstelling. Hiervoor dient u een aanvraag in te dienen.

U komt in aanmerking voor de werknemersvrijstelling als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Alleen u of uw inwonende gezinsleden gebruiken het motorrijtuig in Nederland.
 • Uw buitenlandse werkgever verklaart schriftelijk: dat hij de auto aan u ter beschikking heeft gesteld en dat u de auto voornamelijk gebruikt voor uw werk buiten Nederland.

Gebruikt u uw auto met buitenlands kenteken in Nederland en woont u ook in Nederland? Dan komt u in aanmerking voor de werkgeversvrijstelling als u 1 van de volgende functies in het buitenland vervult:

 • Hoofd van een eenmanszaak
 • lid van een samenleving
 • Bestuurder, vennoot of aandeelhouder van een vennootschap

U kunt de werkgeversvrijstelling aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Alleen u of uw gezinsleden die in uw huishouden wonen, gebruiken het motorrijtuig in Nederland.
 • U gebruikt het motorrijtuig voornamelijk (minimaal 50%) voor zaken buiten Nederland. U kunt het aantonen met uw kilometerregistratie. Commercieel gebruik buiten Nederland wordt per kalenderjaar beoordeeld . De kilometers die u reist voor woon-werkverkeer tussen uw woonplaats en uw standplaats buiten Nederland tellen niet mee.
 • U bent geen werknemer van uw eigen bedrijf.

Gebruikt u uw in het buitenland geregistreerde auto slechts voor een korte periode in Nederland (maximaal 2 weken en woont u in Nederland), dan komt u in Nederland in aanmerking voor vrijstelling van bpm en motorrijtuigenbelasting voor kortstondig gebruik.

Volledig elektrische auto’s betalen geen motorrijtuigenbelasting. Dit belastingvoordeel voor elektrische auto’s geldt tot 2024. De Nederlandse overheid wil volledig elektrisch rijden stimuleren. Want volledig elektrisch rijden draagt bij aan een verbetering van het klimaat en het milieu.

Als u een auto in Nederland heeft gekocht, doet de importeur aangifte en betaalt hij de BMP voor u. Nadat de BPM-aangifte is ingediend en de BPM-belasting is betaald, moet u een keuringsafspraak maken met de RDW, de organisatie die alle motorrijtuigen en rijbewijzen in Nederland registreert, die de kentekenbewijzen voor uw voertuig afgeeft. Hierna kunt u met uw personenauto of motor de openbare weg op.

Koopt u een auto in Nederland, dan doet de importeur aangifte en betaalt hij de bpm voor u. Daarna krijgt uw auto of motor een kenteken van de RDW en kunt u met uw auto op de openbare weg rijden.

 

In de volgende situaties moet u aangifte doen en de bpm betalen :

 • U koopt een auto in het buitenland en u wilt ermee op de openbare weg in Nederland rijden.
 • Hij koopt een bestelbus in het buitenland en wil daarmee in Nederland op de openbare weg rijden.
 • Als u voldoet aan de voorwaarden van het ondernemersregime, hoeft u geen bpm te betalen .
 • U bouwt een motorrijtuig, zoals een bestelauto, om tot personenauto en wilt hiermee op de openbare weg in Nederland rijden.
 • U gebruikt een in het buitenland geregistreerde personenauto, motor of bestelauto op de openbare weg in Nederland.
 • U gebruikt een in het buitenland geregistreerde auto, motor of bestelauto op de openbare weg in Nederland, geleend of gehuurd. En de in het huur- of leasecontract genoemde looptijd niet langer is dan 4 jaar. U betaalt dus alleen bpm tijdens de huur- of leaseperiode.
 • U heeft in de 3 jaar na inschrijving in het kentekenregister de motor van uw auto in een zodanige staat gebracht dat de CO2-uitstoot hoger is dan de CO2-uitstoot waarover de belasting is betaald.

a) Verhuizingsvrijstelling:

 • vergunning vrijstelling bpm bij rijden binnen de EU

Unie naar Nederland verhuist en bij de invoer van uw auto, bestelauto of motor geen btw of invoerrechten hoeft te betalen.

Bij deze vergunning moet u een volledige GMP-verklaring overleggen, maar hoeft u geen GMP te betalen. U betaalt wel de MRB-belasting.

 • Invoeraangifte bij de Douane

U verhuist vanuit een land buiten de EU naar Nederland en hoeft bij de invoer van uw personenauto, bestelauto of motor geen btw of invoerrechten te betalen.

Na invoer kunt u een Nederlands kenteken aanvragen voor uw motorrijtuig. U moet wel een volledige bpm- verklaring indienen , maar u hoeft geen bpm te betalen . U betaalt motorrijtuigenbelasting

 

b) Vrijstelling voor werknemers

het aanvragen van een vergunning vrijstelling bpm werknemer moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • U bent werknemer van een in het buitenland gevestigde onderneming.
 • Met deze vergunning kunt u in Nederland een in het buitenland geregistreerd motorrijtuig gebruiken.

 

c) Werkgeversvrijstelling

Om een werkgeversverklaring vrijstelling bpm aan te vragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent werkgever van een in het buitenland gevestigde onderneming.
 • het buitenland geregistreerd motorrijtuig gebruiken .

 

d) Vrijstelling bij verhuizing naar het buitenland

Om de ontheffingsvergunning bij verhuizing naar het buitenland aan te vragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Voor de aanschaf van een nieuw motorrijtuig moet u vrijstelling van invoerrechten, btw en bpm aanvragen.

e) Vrijstelling voor tijdelijk verblijf in Nederland

 • Voor het aanvragen van vrijstelling voor tijdelijk verblijf in Nederland
 • Voor de aanschaf van een nieuw motorrijtuig moet u vrijstelling van invoerrechten, btw en bpm aanvragen.

f) Vrijstelling voor het vervoeren van een rolstoel in de laadruimte van een bestelauto

 • Voor het ontheffingsverzoek voor het vervoeren van een rolstoel in de laadruimte van een bestelauto
 • Met deze vrijstelling betaalt u geen bpm als u een rolstoel alleen als vracht vervoert. Dit geldt alleen voor bestelauto’s van vóór 1 juli 2005.

g) Vrijstellingen voor kortstondig gebruik van een auto of motor in Nederland

 • Met deze ontheffing mag u maximaal 2 weken in Nederland rijden met een motorrijtuig met een buitenlands kenteken dat in het buitenland voor u beschikbaar is.
 • Per aanvrager (inclusief inwonende gezinsleden) kunt u maar één keer per jaar 2 weken ontheffing krijgen voor dezelfde auto of motor.
 • Vraag deze ontheffing aan voordat u Nederland binnenrijdt met een auto of motor met een buitenlands kenteken.
 • h) Regeling van de ondernemer
 • Bent u ondernemer en heeft u een bestelauto, dan komt u meestal in aanmerking voor de bpm- ondernemersregeling . Het is niet nodig om het ondernemersregime aan te vragen. U moet aangifte doen als u niet (langer) aan de voorwaarden voldoet.

WA-autoverzekering is wettelijk verplicht in Nederland en betekent wettelijke aansprakelijkheid.

Die verzekering dekt alle schade die je aan anderen toebrengt. Schade aan uw eigen auto is daarom niet verzekerd, tenzij u een all-risk verzekering afsluit die doorgaans duurder is dan een reguliere verzekering.

Verschillende organisaties verkopen deze verzekeringen en zelfs sommige banken verkopen ze ook .

De premies voor autoverzekeringen in Nederland zijn hoger dan in Spanje.

Als u een of ander ongeval heeft met uw auto waarbij u verantwoordelijk bent, stijgt de premie van de autoverzekering in Nederland vaak veel meer.

Soms is het nodig om uw auto te laten keuren bij de RDW. Bijvoorbeeld als u uw auto heeft aangepast, als u een auto naar Nederland wilt importeren of als u een schade-keuring nodig heeft. In deze gevallen moet u een afspraak maken om uw auto te keuren.

U moet het uitgeprinte dagkentekenbewijs bij u hebben als u met een auto zonder (geldig) Nederlands kenteken naar het keuringsstation van de RDW rijdt. U kunt het kentekenbewijs ook (als add-on) plaatsen in de RDW-voertuigaanvraag.

Bent u ondernemer en heeft u een bestelauto, dan kunt u op basis van de ondernemersregeling in aanmerking komen voor vrijstelling van bpm .

Wat zijn de eisen:

 • U bent ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (met uitzondering van het ondernemerschap dat voortvloeit uit het zesde lid).
 • U gebruikt de bestelauto voor meer dan 10% voor uw bedrijf.

U moet wel bpm betalen als:

 • Als u de bestelauto ombouwt tot personenauto
 • Verkoop een bestelauto jonger dan 5 jaar aan een particulier
 • het bedrijf sluit

Gebruikt u de bestelauto minder dan 10% van de kilometers die u per jaar voor het bedrijf maakt, dan mag u geen gebruik maken van de ondernemersregeling en betaalt u bpm voor uw bestelauto. Verkoopt u de bestelauto aan een andere werkgever, dan kunt u gebruik maken van de doorschuifregeling .

Voldoet u niet meer aan de ondernemersregeling? Doe dan aangifte bpm en betaal de bpm binnen 1 maand na de wijziging.

Bron: RDW, Rijksoverheid, Belastingdienst.