Werkloosheid

VEELGESTELDE VRAGEN

Werkloosheid

(A) WERKLOOSHEIDSUITKERING IN NEDERLAND

De WW-uitkering heet in het Nederlands WW- uitkering . Als u in Nederland werkt en uw baan bent kwijtgeraakt, kunt u in Nederland een WW-uitkering krijgen. Een van de vereisten is dat u geregistreerd en fysiek in Nederland bent.

Heeft u van de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken in Nederland gewerkt en wordt u binnenkort werkloos? Dan heeft u mogelijk recht op WW. Het salaris kun je opvragen vanaf 1 week voor je eerste werkdag.

Gedurende de eerste 2 maanden dat u werkloos bent, is uw bruto WW-loon 75% van uw laatste salaris. Daarna is uw winst 70%. U heeft recht op een minimumloon bij werkloosheid van 3 maanden of langer. De exacte duur van uw WW-loon hangt af van uw totale arbeidsverleden en wanneer u werkloos werd. Over het algemeen geven ze je 1 maand werkloosheid voor elk volledig werkjaar.

Als u binnenkort werkloos wordt, kunt u vanaf 1 week voor uw eerste werkloosheidsdag een WW-uitkering aanvragen, omdat uw werkgever dan heeft geïnformeerd over uw situatie. Na verzending van de informatie wordt u geïnformeerd of u recht heeft op een WW-uitkering. U kunt de WW-uitkering ook aanvragen tot 1 week na uw laatste werkdag.

U wordt gevraagd om de volgende documenten:

 • Uw laatste loonstrook
 • Uw laatste arbeidsovereenkomst
 • Uw bankrekeningnummer.

Op de pagina van UWV staat een rekenhulp, daar kunt u zelf de gegevens invullen. Aan de hand van die gegevens kunt u zien hoeveel uw WW-uitkering ongeveer is.

Controleer de volgende link:

https://www.uwv.nl/particulieren/rekenhulpen/hoe-hoog-is-mijn-ww-uitkering/index.aspx

Let op: de rekenhulp houdt geen rekening met eventuele inkomsten die u naast uw WW-uitkering heeft.

Nee, u kunt alleen een WW-uitkering in Nederland aanvragen als u staat ingeschreven als inwoner en fysiek in Nederland bent. Als u terugkeert naar Spanje, hoeft u in Nederland alleen het U1-formulier aan te vragen en daarna kunt u in Spanje een WW-uitkering (paro) aanvragen.

Dit document bevat de bij elkaar opgetelde premietijdvakken in Nederland en wordt gebruikt voor het berekenen van WW-uitkeringen.

 • U bent verzekerd tegen werkloosheid. Dit is vaak het geval als u in dienst bent of was van een werkgever.
 • U heeft in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minimaal 26 weken gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag).
 • U werkte gemiddeld minimaal 10 uur per week en verloor 5 uur of meer van uw werk per week. Ook over deze uren verliest u loon.
 • U bent uw baan niet kwijtgeraakt door uw eigen schuld. Dan kunt u soms toch een WW-uitkering krijgen.
 • Je bent per direct beschikbaar voor betaald werk.
 • U bent ziek geweest in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, met zwangerschapsverlof was of onbetaald verlof nam. Of je was zzp’er.
 • U werkte gemiddeld minder dan 10 uur per week en was minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijt.
 • Uw laatste baan duurde korter dan 26 weken, maar u heeft in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken aan meer banen gewerkt. Tenzij je door eigen schuld werkloos bent geworden in een van deze banen. Of als je bij je vorige baan een vast contract had en je hebt opgezegd voor een tijdelijk contract korter dan 26 weken. Dan kunt u geen WW-uitkering krijgen.

Er zijn dus 2 situaties:

 • U heeft na uw laatste WW-uitkering minder dan 26 weken loon ontvangen. U kunt uw oude uitkering terugkrijgen. U heeft een brief van ons gekregen toen uw WW-uitkering eindigde. Als er een datum is waarop u uw oude uitkering terug kunt krijgen, staat dat in deze brief. Staat er geen datum op de brief? Dan kijken we of u uw oude uitkering nog terug kunt krijgen.
 • U hebt 26 weken of langer loon ontvangen na uw laatste WW-uitkering. U krijgt een nieuwe WW-uitkering en mogelijk een deel van uw oude WW-uitkering.
 • Geef correcte informatie over uzelf en uw situatie.(Klik om te vergroten)
 • Geef correcte informatie over uzelf en uw situatie.
 • Geef wijzigingen door tijdens uw WW-uitkering
 • Actief solliciteren naar een passende baan
 • Accepteer en behoud een passende baan
 • Voorkom dat je langdurig werkloos bent
 • Doe je taken in de map Werkmap en UWV
 • Zorg dat je een geldig legitimatiebewijs hebt
 • Kom naar de afspraken op de kantoren van het UWV
 • Doe mee aan het onderzoek, voor het geval ze informatie nodig hebben

Als je tijdelijk zonder werk zit en weinig geld hebt om van te leven, en je hebt geen recht op een andere uitkering, zoals een WW-uitkering, dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.

Bent u geboren vóór 1965, dan heeft u mogelijk recht op een IOAW-uitkering.

Het is belangrijk dat je actief op zoek gaat naar werk. U moet dit doen vanaf het moment dat u een WW-uitkering aanvraagt. Ook als je op dat moment nog aan het werk bent. Maar je kunt ook beginnen met zoeken naar een baan als het te vroeg is om de uitkering aan te vragen. Je bent verantwoordelijk voor het zoeken naar je eigen werk. Op www.werk.nl vind je tips en hulpmiddelen voor het zoeken naar een baan

Als u een WW-uitkering ontvangt, vult u aan het eind van elke maand uw inkomensverklaring in. Hierin geeft u aan of u wel of geen inkomen heeft gehad.

Er kunnen enkele weken verstrijken tussen uw eerste dag werkloosheid en de eerste keer dat u uw inkomensverklaring voor een WW-uitkering invult.

Zij betalen uw uitkering pas uit nadat zij uw Inkomensverklaring hebben ontvangen. Uw voordeel wordt dan binnen 14 dagen op uw bankrekening bijgeschreven.

Hierdoor duurt het soms langer voordat ze de eerste betaling kunnen doen. Gebruik in deze periode uw eigen geld, of spaargeld, om uw lopende rekeningen op tijd te betalen. Als dat voor u niet mogelijk is , kunt u een eenmalig voorschot aanvragen. Het voorschot dat u krijgt is lager dan de WW-uitkering die u ontvangt. Dit om te voorkomen dat u later een bedrag moet terugbetalen.

Wat er nu met uw WW-uitkering gebeurt, hangt af van hoeveel u gaat verdienen en van uw maandelijkse WW-uitkering. Uw maandelijkse WW-uitkering staat vermeld in de brief met het besluit dat u een WW-uitkering krijgt. Het bedrag dat u gaat verdienen, bepaalt of uw WW-uitkering stopt of dat u een aanvullende uitkering krijgt. De volgende situaties zijn mogelijk:

 

 1. a) Je hebt een baan gevonden waarmee je meer dan 87,5% van je maandsalaris uit de uitkering kunt verdienen, dus geef dit zo snel mogelijk door.

 

 1. b) Gaat u werken maar verdient u minder dan 87,5% van uw maandsalaris? Dan krijgt u een extra uitkering. De rekenhulp WW als u werkt als u een uitkering ontvangt

Controleer de volgende link:

https://www.uwv.nl/particulieren/rekenhulpen/hoe-hoog-is-mijn-ww-uitkering-als-ik-werk-tijdens-mijn-ww/index.aspx

 

 1. c) Als je een baan van korte duur (tijdelijk) of voor een variabel salaris gaat doen, zijn er 2 situaties mogelijk:

Als uw inkomen niet hoger is dan 87,5% van uw maandsalaris uit de uitkering, krijgt u een aanvullende uitkering. Het stopt niet automatisch. Misschien kunt u de uitkering zelf stopzetten.

Verdient u 2 maanden aaneengesloten meer dan 87,5% van uw maandsalaris aan de uitkering, dan schorsen wij de uitkering automatisch. Je moet hem zo snel mogelijk laten weten dat je een baan hebt gevonden.

 

 1. d) Je krijgt een aanvullende uitkering, zoals betaald occasioneel werk of hulp aan kennissen door ze aan te rekenen. U doet dit werk niet als werknemer en u heeft geen arbeidsovereenkomst met uw kennis of opdrachtgever, dus u moet de WW-rekenhulp gebruiken als u werkt terwijl u een uitkering ontvangt.

De rekenhulp WW als u werkt als u een uitkering ontvangt

 

 1. e) Als u een eigen bedrijf start.

Als u een eigen bedrijf start, kunt u mogelijk een deel van uw WW-uitkering behouden. Als u als zelfstandige wilt beginnen en uw WW-uitkering gedeeltelijk wilt behouden, heeft u hiervoor vooraf toestemming van het UWV nodig. Je krijgt toestemming van de arbeidsbegeleider als je aan alle voorwaarden voldoet.

Het is belangrijk dat u tijdens uw WW-uitkering de juiste informatie over uw situatie geeft. U dient dit altijd op tijd te melden. Een wijziging kan gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw uitkering. U moet bijvoorbeeld melden als:

 • je bent ziek
 • Je gaat op vakantie
 • Je gaat (min of meer) aan het werk
 • Wil je mijn WW-uitkering stopzetten?
 • Je bent zwanger
 • Uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd
 • Mijn leefsituatie is veranderd.
 • Eventuele relevante wijzigingen

Met een WW-uitkering heb je recht op doorbetaalde vakantiedagen en vakantiedagen. Hoeveel dagen dat is en hoeveel vakantiegeld u ontvangt, hangt af van uw situatie. Je hebt recht op maximaal 20 vakantiedagen per kalenderjaar. Als u binnen 1 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, heeft u recht op maximaal 65 dagen. Een kalenderjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Als u op vakantie gaat, moet u dit uiterlijk 1 dag voor aanvang van uw vakantie aan ons doorgeven. Het maakt niet uit of je thuis gaat of blijft. Of dat u in Nederland of in een ander land gaat verblijven. Zij tellen weekenden en feestdagen niet mee als vakantiedagen. Het wordt niet beschouwd als een dagje uit, zoals een vakantie en u hoeft het niet te melden.

U heeft de mogelijkheid om via uw cao een bijstandsuitkering, een IOW-uitkering, een IOAW-uitkering of een WW-aanvulling te krijgen. De datum waarop uw WW-uitkering eindigt, staat vermeld in de brief met de beslissing op uw WW-aanvraag

Als uw WW-uitkering stopt, moet u de documenten die betrekking hebben op uw uitkering altijd 2 jaar bewaren. Desgevraagd bent u verplicht ons documenten te tonen. Dit geldt bijvoorbeeld voor loonstroken, sollicitatiebrieven en arbeidsovereenkomsten.

Maar het is wel aan te raden om de documenten rondom uw uitkering langer te bewaren. Ook na die periode van 2 jaar kan UWV onderzoeken of de uitkering die u ontvangt of heeft gekregen klopt. U moet altijd meewerken aan dat onderzoek.

Als u stopt, kunt u over het algemeen geen WW-uitkering ontvangen omdat u verantwoordelijk bent voor uw werkloosheid. Daarom is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een rechtsbijstandverlener voordat u ontslag neemt.

(B) OVERDRACHT VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKERING (WERKLOOSHEID) NAAR SPANJE

Het is het document dat de geaccumuleerde premietijdvakken in Nederland bevat en dat wordt gebruikt om de WW-uitkeringen binnen de Europese Unie te berekenen.

Bij de beoordeling van uw aanvraag voor het U1-formulier wordt rekening gehouden met uw arbeidsverleden in Nederland.

Om Formulier U1 aan te vragen, wordt u gevraagd om de volgende documenten voor een snellere verwerking:

 • Kopie van uw arbeidsovereenkomst.
 • Kopie van uw maandloon van de laatste 3 maanden.
 • Kopie werkgeversverklaringen (werktijden en reden ontslag)
 • Kopie van uw ontslagbrief (indien van toepassing)

U kunt de WW-uitkering (werkloosheid) alleen in Spanje aanvragen als u inwoner bent van dat land en aan de voorwaarden voldoet. Bij het incasseren van werkloosheid in Spanje moet naast de premies die de werknemer in Spanje heeft opgebouwd ook rekening worden gehouden met premies in andere landen van de Europese Unie. Denk eraan dat u voor terugkeer naar Spanje het U1-formulier in Nederland moet aanvragen.

Hoewel de Europese openbare diensten altijd informatie delen over de bijdragen van werknemers in elk land van de Europese Unie en de SEPE (State Public Employment Service), kunt u deze in Spanje opvragen. In de praktijk vereenvoudigt en versnelt het hebben van het U1-formulier het proces aanzienlijk. Aanvraag werkloosheidsuitkering.

 

Om in Spanje een WW-uitkering te krijgen, nadat u in Nederland heeft gewerkt, is het noodzakelijk dat:

 1. a) Houd er rekening mee dat u in Spanje niet rechtstreeks werkloosheid kunt aanvragen zonder in dat land te hebben gewerkt. Als werknemer moet je je inschrijven met een contract zodat je kunt bijdragen aan werkloosheid, al is het maar voor één dag.
 • U kunt de werkloosheidsuitkering alleen aanvragen wanneer dit nieuwe contract afloopt, of uw contract nu is afgelopen, u bent ontslagen, enz., dat wil zeggen wanneer u legaal werkloos bent in Spanje.
 • Dit contract dat u aangaat als u terugkeert naar Spanje moet een voltijds contract zijn, om te voorkomen dat u in de toekomst slechts een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering ontvangt in plaats van de volledige uitkering.
 1. b) Naast het bovenstaande moet u voldoen aan de algemene voorwaarden om toegang te krijgen tot de werkloosheidsuitkering:
 • Spaans of Spaans zijn.
 • Vind jezelf in de wettelijke werkloosheidsstatus.
 • Schrijf je in als werkzoekende, blijf ingeschreven of geregistreerd terwijl je de uitkering ontvangt, bewijs dat je beschikbaar bent om actief naar werk te zoeken en een passende plaatsing te accepteren, alsook om de activiteitsverbintenis na te komen die in de sollicitatie is opgenomen.
 • In Spanje hebben bijgedragen gedurende een periode van minimaal 360 dagen binnen de zes jaar voorafgaand aan de emigratiedatum en dat deze bijdragen niet in aanmerking zijn genomen om toegang te krijgen tot een eerdere uitkering.
 • Geen werkloosheidsuitkering ontvangen in een andere staat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 • Niet de normale leeftijd hebben bereikt die in beide gevallen vereist is om recht te hebben op het Spaanse ouderdomspensioen, tenzij dit niet mogelijk was omdat de vereiste premieperiode niet was bereikt.
 • Als u een WW-uitkering ontvangt in het buitenland en in Nederland woont om werk te vinden. Dan moet u zich bij het UWV inschrijven als werkzoekende. Zij laten uw Sociale Zekerheid weten dat u werk zoekt in Nederland.
 • Als u naar de afspraak met het UWV gaat, moet u meenemen:

Uw BSN-nummer (indien u deze al heeft)

Uw paspoort of identiteitskaart uit een lidstaat van de EU/EER of Zwitserland

 • Het U2-formulier, dat u opvraagt bij het Arbeidsbureau waarvan u de uitkering ontvangt. Het UWV heeft dit formulier nodig om aan uw Sociale Zekerheidsdienst door te geven dat u werk zoekt in Nederland. Als uw Sociale Zekerheidsdienst u dit formulier niet op tijd toestuurt om u naar de afspraak met het UWV te brengen, kunt u het later opsturen.

Over het algemeen moet u zich voor het innen van werkloosheidsuitkeringen in het land bevinden dat de uitkeringen betaalt. U kunt echter onder bepaalde voorwaarden naar een ander land van de Europese Unie gaan om werk te zoeken en een werkloosheidsuitkering blijven ontvangen van het land waar u werkloos bent geworden.

U heeft recht op een WW-uitkering in het land waar u werkloos bent geworden.

 

a) Verblijf van maximaal drie maanden

U kunt de WW-uitkering blijven ontvangen in het laatste EU-land waar u minimaal drie maanden tot maximaal zes maanden hebt gewerkt, afhankelijk van de instelling die u de uitkering betaalt.

Maar je kunt het alleen doen als:

 • U bevindt zich in een situatie van totale werkloosheid (niet gedeeltelijk of periodiek)
 • U heeft recht op een WW-uitkering in het land waar u werkloos bent geworden.

 

Voordat u op reis gaat, moet u:

 • Staat als werkzoekende ingeschreven bij de arbeidsbemiddelingsdiensten van het land waar u minimaal vier weken werkloos was (er kunnen uitzonderingen zijn)
 • vraag een U2-formulier (voorheen E 303-formulier) (machtiging export WW-uitkering) aan bij uw nationale arbeidsvoorziening.

 

Wanneer u in het nieuwe land aankomt, moet u:

 • Schrijf u in als werkzoekende bij de nationale arbeidsbemiddelingsdiensten binnen zeven dagen vanaf de datum waarop u niet meer ingeschreven bent bij de arbeidsbemiddelingsdiensten van het land van waaruit u vertrekt
 • Lever het U2-formulier (voorheen E 303-formulier) in bij inschrijving
 • Accepteer alle controles die het nieuwe land vereist van degenen die werkloosheidsuitkeringen aanvragen alsof het dat land is dat ze aan u betaalt.
 
b) Verblijf van meer dan drie maanden

Als u langer dan drie maanden in het buitenland wilt verblijven, moet u een verlenging aanvragen bij de nationale arbeidsvoorziening van het land waar u werkloos bent geworden, dit kan worden verlengd voor een periode van drie tot zes maanden.

De meeste landen die verlengingen toestaan, hanteren duidelijke criteria bij het beoordelen van aanvragen. Ze kunnen u bijvoorbeeld vragen:

 • Bewijs van alle inspanningen die u heeft geleverd om werk te vinden gedurende de eerste drie maanden.
 • Bewijs dat u tijdens de verlenging meer kans maakt op een baan in het buitenland.
 • Informatie over werkgelegenheid op de arbeidsmarkt van het gastland.
 • Vraag de verlenging zo snel mogelijk aan. U moet een aanvraag indienen vóór het einde van de initiële periode van drie maanden.
c) Gelijke behandeling

Als je werk zoekt in het buitenland, heb je dezelfde rechten als burgers van het gastland met betrekking tot:

 • toegang tot werk
 • hulp van arbeidsbemiddeling
 • financiële hulp bij het vinden van werk.
Bron: UWV, WERK NL, SEPE, EUROPA EU.