Belangrijkste fiscale maatregelen aangekondigd op Prinsjesdag 2023 Voordelen voor zelfstandingen en particulieren

(A) Belastingen

Prinsjesdag 2023 is een jaarlijks evenement in Nederland, gemarkeerd door de toespraak van de Koning WillemAlexander  die het regeringsbeleid en de plannen voor het komende jaar presenteert. Deze dag omvat ook de koninklijke processie en is cruciaal voor het vaststellen van de politieke en fiscale agenda in Nederland. Op 19 september 2023 presenteerde de regering haar politieke voorstellen voor het komende jaar.

Verkoop je bier, wijn of andere alcoholische dranken? De speciale belasting op bier, wijn en andere alcoholische dranken zal vanaf 1 januari 2024 met 16,2% stijgen.

 • De prijs van een doos bier zal met € 0,50 stijgen. Dat is € 0,02 per fles.
 • Een fles wijn wordt gemiddeld € 0,13 duurder.

Voor wie?

 • Alcoholverkopers
 • Alcoholproducenten
 • Alcoholimporteurs

De vrijstelling voor MKB-winsten voor kleine en middelgrote ondernemingen zal in 2024 worden verlaagd. Ben je zelfstandige of MKB-ondernemer? En ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Je zult in 2024 meer belasting betalen over de behaalde winsten. Vervolgens kun je 12,7% van de MKB-vrijstelling aftrekken van je winst in je aangifte inkomstenbelasting. Dit was 14%.

Voor wie?

 • Zelfstandigen en MKB-ondernemers die inkomstenbelasting betalen en daarom een rechtspersoon zonder rechtspersoonlijkheid hebben (bijvoorbeeld eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap)

Heb je recht op zelfstandigenaftrek? Het bedrag dat je kunt aftrekken van je winst is elk jaar lager geworden sinds de wet in 2022 is gewijzigd. In 2023 zal de zelfstandigenaftrek € 5.030 bedragen. In 2024 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd tot € 3.750. Je betaalt meer belasting als de zelfstandigenaftrek afneemt.

 

Het bedrag van de zelfstandigenaftrek in de komende jaren:

 • 2024: € 3.750
 • 2025: € 2.470
 • 2026: € 1.200
 • 2027: € 900

Voor wie?

 • Zelfstandige ondernemers die recht hebben op zelfstandigenaftrek

Wat verandert er?

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? De korting op de voorlopige aanslag inkomstenbelasting (ib) verdwijnt. Je krijgt geen korting meer als je je voorlopige belastingaanslag in één keer betaalt (in plaats van in termijnen) vóór de uiterste betaaldatum van de eerste betalingstermijn. Deze wijziging wordt verwacht op 1 januari 2024 in werking te treden.

De belastingvrije reiskostenvergoeding zal op 1 januari 2024 stijgen van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

Ben je zelfstandig ondernemer? Dan kun je dit bedrag per kilometer aftrekken van je inkomsten als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Bent u werkgever? Je kunt de reiskosten van werknemers belastingvrij vergoeden. Dit geldt ook voor reiskosten met het openbaar vervoer. En voor kosten van taxi, boot of vliegtuig. Zolang dit redelijk is.

Je kunt je werknemers een hogere reiskostenvergoeding van meer dan € 0,23 per kilometer geven. Deze verhoging wordt dan beschouwd als het loon van de werknemer. Je kunt de extra verhoging aanwijzen als eindheffing via het werkkostenregeling (WKR)-systeem. Op deze manier blijft de extra verhoging belastingvrij.

De belastingvrije reiskostenvergoeding geldt niet voor ondernemers die de kosten van een bedrijfsauto of fiets aan hun werknemers vergoeden.

Voor wie?

 • Werkgevers die de reiskosten van hun werknemers vergoeden
 • Zelfstandige ondernemers die reiskosten als aftrekpost gebruiken

Wat verandert er?

Verkoop je niet-alcoholische dranken zoals frisdrank en vruchtensappen? De belasting op de consumptie van deze dranken zal stijgen. Vanaf 1 januari 2024 zal de belasting op niet-alcoholische dranken stijgen tot € 26,13 per 100 liter (hectoliter).

 

Vanaf 1 januari 2024 vallen mineraalwater en melk niet langer onder deze niet-alcoholische dranken. Vanaf die datum hoeft er geen belasting meer te worden betaald over mineraalwater en melk.

Voor wie?

Ondernemers die niet-alcoholische dranken zoals frisdrank en vruchtensappen verkopen.

Ondernemers die mineraalwater en melk verkopen

Wat verandert er?

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Het tarief in Box 3 van de Inkomstenbelasting stijgt van 32% naar 34% met ingang van 1 januari 2024. Dit is een jaar eerder dan oorspronkelijk voorgesteld. Het tarief in 2024 zou oorspronkelijk 33% zijn. In 2025 blijft het 34%.

De belastingvrije drempel in Box 3 blijft in 2024 op € 57.000. Voor fiscale partners samen is dat € 114.000. De belastingvrije drempel zou aanvankelijk (geïndexeerd) stijgen tot € 62.643.

Voor wie?

Ondernemers voor de inkomstenbelasting

(B) Persoonlijk

Wat verandert er?

Ben je werkgever? En huur je een buitenlandse werknemer in met speciale vaardigheden of kennis? Je zult niet langer onbeperkt de extra kosten kunnen vergoeden die je werknemer maakt als gevolg van de verhuizing naar Nederland zonder belasting. Vanaf nu moet je ook jaarlijks aan de Belastingdienst melden hoe je deze extraterritoriale kosten wilt vergoeden.

Dit is een aanpassing van het huidige 30%-regime. Je kunt binnenkort de kosten vergoeden door 30% van het belastingvrije salaris te betalen. De vergoeding zelf is in dat 30% opgenomen. Het is niet nodig om aan te geven welke kosten je werknemer werkelijk heeft gemaakt.

Met ingang van 1 januari 2024 is er een maximale limiet voor deze optie. Je kunt de kosten vergoeden tot een maximum van 30% van de Wet normering topinkomens (WNT) voor de hoogste lonen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

Je werknemer moet aan de voorwaarden van de 30%-regeling voldoen. En je moet je werknemer registreren bij de Belastingdienst als gebruiker van de 30%-regeling.

 

Voor wie?

 • Werkgevers die buitenlandse werknemers met speciale vaardigheden of kennis naar Nederland laten komen. De wijziging wordt verwacht op 1 januari 2024 in werking te treden.

(C) Kinderopvang

Wat verandert er?

Werk je in de kinderopvang? Kinderopvang kan worden aangeboden in verschillende talen. Meertalige kinderopvang in het Duits, Engels of Frans is toegestaan. Maximaal 50% van de dagelijkse opvangtijd kan meertalig zijn.

Voor wie?

Ondernemers werkzaam in de kinderopvang. De wijziging in de Wet Kinderopvang wordt verwacht op 1 januari 2024 in werking te treden.

(D) Fiscale plannen voor eenmanszaken

Je inkomen in Box 1 wordt belast in twee schijven. In 2024 betaal je 36,97% belasting over je inkomen tot € 75.624. Dit is 0,04 procentpunt meer dan in 2023. Voor het volgende jaar, net als in 2023, betaal je 49,5% belasting over je inkomen boven € 75.624. Er is een aangepaste eerste schijf voor AOW-ontvangers.

 

In andere jaren steeg het bedrag van de grenzen van de schijf met de inflatie. Dit jaar is de stijging 3,55%. Dit is minder dan de inflatie van 9,9%. Dit betekent dat je waarschijnlijk het hoogste tarief in de tweede schijf betaalt.

Als je 5% of meer van de aandelen in een bedrijf bezit, heb je een “aanmerkelijk belang”. Dan kun je winstuitkeringen of dividend ontvangen. In 2023 betaalde je 26,9% belasting. In 2024 worden dividenden ontvangen van een aanmerkelijk belang belast in een tweeschijvenstelsel. Je betaalt 24,5% belasting over het inkomen tot € 67.000. Voor alles wat daarboven komt, is het tarief 31%.

In 2024 betaal je minder belasting in Box 2 voor winstuitkeringen tot ongeveer € 106.000. Je betaalt meer belasting voor hogere winstuitkeringen in 2024 dan in 2023. Het kan interessant voor je zijn om de opgebouwde winsten in je bedrijf in 2023 uit te keren. Raadpleeg je adviseur. Houd er rekening mee: na de uitbetaling van een dividend heb je privégeld en investeringen. Dit is dan het vermogen in Box 3. In Box 3 is een belastingvrij vermogen van € 57.000. Als de waarde hoger is dan deze vrijstelling, betaal je er belasting over in Box 3. Raadpleeg je adviseur voor wat het verstandigst is in jouw situatie.

Heb je spaargeld of beleggingen? Dan betaal je in 2024 geen belasting over je vermogen tot € 57.000. Heb je meer vermogen? Dan betaal je 34% belasting over het rendement dat je hebt behaald. Het rendement is het rendement dat je behaalt op je spaargeld en beleggingen. De overheid berekent een vast rendementspercentage van 6,04% voor beleggingen in 2024. Het rendement op spaargeld wordt later vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2023 telt geld op derdengeldenrekeningen bij de notaris of deurwaarder ook mee als spaargeld. Dit geldt ook voor het aandeel van de eigenaar in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Schulden worden ook opgenomen in Box 3. De kosten van je schulden worden afgetrokken van de opbrengst van je vermogen. De kosten van je schulden worden in rekening gebracht tegen een vast rentepercentage. Je kunt geen vast bedrag van je schulden aftrekken. Dit is de schuldendrempel. De schulddrempel en het rentepercentage worden later vastgesteld.

Vanaf 2024 hoef je geen aanspraken en schulden tussen fiscale partners of tussen ouders en minderjarige kinderen meer aan te geven.

De vrijstelling voor MKB-winsten wordt verlaagd

De vrijstelling voor MKB-winsten verlaagt het belastbaar inkomen na aftrek van zakelijke aftrekposten. Het percentage wordt in 2024 verlaagd van 14% naar 12,7%. Hierdoor worden vooral ondernemers met hoge winsten getroffen.

Werk je minimaal 1.225 uur in je bedrijf? Dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek wordt in 2024 met € 1.280 verlaagd. De zelfstandigenaftrek bedraagt dan € 3.750. In de komende jaren zal de zelfstandigenaftrek blijven dalen tot € 900 in 2027.

De belastingvrije vergoeding per kilometer stijgt van 21 naar 23 cent in 2024. Als ondernemer kun je dit bedrag per kilometer aftrekken van je winst voor zakelijke reizen met je eigen auto, motor of fiets. Als werkgever kun je ook je personeel 23 cent per kilometer belastingvrij vergoeden. Dit geldt voor woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers met eigen vervoer.

Bron: KVK (Kamer van Koophandel), Belastingdienst

Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring.

Adviseurs gespecialiseerd in belastingverdragen en deskundig op het gebied van Nederlandse belastingzaken.

Wij beschikken over het eerste online platform in het Nederlands, waar de klant zijn informatie en aangiften die naar de Belastingdienst zijn gestuurd, kan bekijken.

Patricia Santa Cruz
Tax Advisor

PSM Consultancy, een online belastingadviesdienst in het Nederlands, is gespecialiseerd in het verstrekken van inkomstenbelasting- en btw-diensten voor particulieren en zelfstandigen, naast het indienen van subsidieaanvragen in Nederland.

         VOLG ONS EN NEEM CONTACT OP!

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp