Verlaging van het 30%-regeling voordeel in Nederland vanaf 2024

Wat houdt de 30%-regeling in?

De 30%-regeling is een fiscale regeling die, onder strikte voorwaarden, toestaat dat tot 30% van het salaris belastingvrij wordt betaald aan werknemers die in het buitenland zijn aangenomen. Deze werknemers hebben doorgaans te maken met extra kosten die bekend staan als extraterritoriale kosten.

 • Je bent een salarissende werknemer.
 • Je bent buiten Nederland aangenomen door een Nederlands bedrijf.
 • Je hebt specifieke of zeer gespecialiseerde expertise die schaars is of weinig beschikbaar is op de Nederlandse arbeidsmarkt, wat betekent dat je wordt beschouwd als een hooggekwalificeerde migrant.
 • Woon meer dan 150 km van de Nederlandse grens gedurende meer dan 16 van de 24 maanden voorafgaand aan je eerste werkdag in Nederland. Werknemers uit België en Luxemburg zijn bijvoorbeeld in elk geval uitgesloten van de regeling.
 • Als u het regime vanaf de eerste werkdag wilt toepassen, zorg er dan voor dat de Nederlandse belastingdienst (Belastingdienst) de aanvraag voor toepassing van het regime ontvangt binnen vier maanden na de eerste werkdag.
 • Het belastbaar inkomen van een werknemer moet meer bedragen dan 46.107 EUR bruto per jaar (in 2023 was dit 41.954 EUR).
 • In het geval van een werknemer jonger dan 30 jaar met een masterdiploma moet het belastbaar inkomen meer zijn dan 35.048 EUR bruto per jaar (in 2023 was dit 31.891 EUR).
 • De toepassing is beperkt tot een maximaal salaris van 233.000 EUR, vastgesteld volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT), ook wel bekend als de Balkenende-norm.

Deze norm legt een maximale loongrens vast waarop bepaalde fiscale voordelen, zoals de 30%-regeling, van toepassing kunnen zijn.

Onlangs heeft het Nederlandse parlement significante wijzigingen goedgekeurd in het regime van de 30%-regeling. Het is belangrijk op te merken dat op dit moment een werknemer gedurende 5 jaar een belastingvrije vergoeding van 30% van zijn bruto salaris kan ontvangen.

Op 26 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer van Nederland recentelijk twee aanvullende aspecten gewijzigd in de 30%-regeling in het Belastingplan 2024:

Geleidelijke vermindering van de 30%-regeling:

 1. Vanaf 2024 garanderen de bijgewerkte regels geen volledige teruggave van 30% gedurende de periode van 5 jaar (60 maanden). Het plan staat ongewijzigde toepassing toe gedurende de eerste 20 maanden, waarbij 30% van het salaris belastingvrij kan worden uitbetaald als onkostenvergoeding. Gedurende de volgende 20 maanden mag slechts 20% van het salaris belastingvrij worden betaald, en gedurende de laatste 20 maanden slechts 10% belastingvrij. Vanaf 2025 zullen expats verplicht zijn belasting te betalen in box 2 en 3, zelfs voor degenen die momenteel profiteren van de 30%-regeling.

 

2. Belasting in box 2 en 3: Vanaf 2025 zullen expats belasting moeten betalen in box 2 en 3, zelfs voor degenen die momenteel profiteren van de 30%-regeling.

“Box 2” in de Nederlandse belastingaangifte richt zich op inkomsten gegenereerd door deelname in een bedrijf, zoals dividenden en winsten uit de verkoop van aandelen in een bedrijf.

“Box 3” omvat de verklaring van saldi van bankrekeningen, investeringen en onroerend goed binnen en buiten Nederland, met uitzondering van het hoofdverblijf.

 

Houd er rekening mee dat wijziging 1 en 2 zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer maar nog steeds onderhevig zijn aan goedkeuring door de Eerste Kamer. Het wordt echter verwacht dat dit in de toekomst zal gebeuren.

 • In plaats van de 30%-regeling toe te passen, heeft een werkgever de mogelijkheid om daadwerkelijke extraterritoriale kosten van een werknemer te vergoeden als dit voordeliger blijkt te zijn.
 • Om van deze alternatieve regeling gebruik te maken, moet de werkgever kunnen aantonen dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, en bovendien moeten ze afzonderlijk worden geregistreerd in de salarisadministratie.
 • Het kiezen voor vergoeding van actuele extraterritoriale kosten kan een uitstekende keuze zijn voor toekomstige expats wiens kosten de 30%/20%/10% van hun bruto salaris overschrijden.
 • De beslissing om deze werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden, moet worden genomen in de eerste loonperiode van het kalenderjaar en geldt voor het gehele jaar
 • Vanaf het jaar 2024 worden er strengere eisen geïmplementeerd voor het regime van de 30%-regeling, waardoor werkgevers onder specifieke omstandigheden een deel van het salaris belastingvrij kunnen betalen.
 • Deze aanpassingen hebben als doel het systeem te vereenvoudigen, maar stellen tegelijkertijd concrete salarisgrenzen vast.
 • De wijzigingen in de regulering van de 30%-regeling in Nederland hebben een aanzienlijke impact op expatriates en hun werkgevers, waarbij zowel belastingverantwoordelijkheden als salarisadministratie worden beïnvloed.
 • Volgens berekeningen wordt verwacht dat de besparingen als gevolg van deze wijzigingen zullen toenemen van 3 miljoen euro in 2025 tot een aanzienlijk bedrag van 194 miljoen euro in 2029 en daarna.
 • Het voorstel houdt in dat de vrijgekomen middelen worden gebruikt om de rente op studieleningen te verlagen.
 • Als gevolg van deze wijzigingen in het 30%-regeling regime zullen werknemers te maken krijgen met hogere persoonlijke inkomstenbelasting.
 • Deze situatie zal niet alleen de belastingdruk op expats verhogen, maar zal ook hun belastingaangiften aanzienlijk compliceren.

We have more than 10 years of experience.

Advisors specializing in tax treaties and specialized in Dutch tax matters.

We have the first online platform in English, where the client can review their information and declarations sent to the Belastingdienst.

Patricia Santa Cruz
Asesor fiscal

PSM Consultancy, an online tax services in English, specializes in providing income tax and VAT services for individuals and the self-employed, in addition to making requests for subsidies in the Netherlands.

            FOLLOW US AND CONTACT US!

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp