Czym jest deklaracja dochodów światowych (Wereldinkomen) 2023?

Opgaaf Wereldinkomen (Deklaracja dochodów światowych) to dokument, w którym zgłaszane są dochody uzyskane zarówno w Holandii, jak i poza jej granicami, i jest związany z otrzymywanym przez ciebie subsydium od Departamentu Subsydiów (Toeslagen).

1.Kiedy otrzymujesz ten dokument?

Ten formularz jest wysyłany przez Departament Subsydiów (Toeslagen) tylko wtedy, gdy ty lub twój partner otrzymaliście jakiekolwiek subsydia podczas waszego pobytu w Holandii. Formularz dotyczy roku podatkowego, w którym mieszkaliście w kraju.

Na przykład, jeśli złożyłeś wniosek o subsydia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne (Zorgtoeslag) lub subsydium na opiekę nad dziećmi (Kinderopvangtoeslag), prawdopodobnie otrzymasz ten formularz. W przypadku posiadania partnera, zazwyczaj oboje otrzymacie Wereldinkomen.

2.Czy jest to związane z deklaracją podatkową?

Często myli się ten dokument (Wereldinkomen) z deklaracją podatkową (Inkomstenbelasting), ale nie są one związane. Opgaaf Wereldinkomen jest niezależny od deklaracji podatkowej.

3.Jakie informacje należy podać w tym formularzu?

Formularz powinien zawierać całkowite dochody uzyskane na całym świecie, zarówno te pochodzące z Holandii, jak i te pochodzące z innych krajów.

4.Czy wypełnienie i wysłanie tego dokumentu (Wereldinkomen) jest równoznaczne z wysłaniem mojej deklaracji podatkowej (Inkomstenbelasting)?

Wysłanie tego formularza nie jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji podatkowej (Inkomstenbelasting). Wypełniając i wysyłając ten dokument, jedynie aktualizujesz informacje o swoich dochodach na całym świecie, aby Departament Subsydiów (Toeslagen) mógł określić, czy otrzymane subsydium było poprawne.

5.Czy wysłanie tego formularza jest obowiązkowe?

Tak, jest obowiązkowe. Musisz dostarczyć informacje zawarte w tym formularzu, aby Departament Subsydiów (Toeslagen) mógł odpowiednio dostosować informacje dotyczące przyznanego subsydium. W przypadku, gdy otrzymane subsydium było niższe niż należne, może przysługiwać ci dodatkowy zwrot subsydium.

Z drugiej strony, jeśli subsydium było wyższe niż powinno, możesz zostać zobowiązany do zwrotu części lub całości subsydium.

TAX-IN, biuro podatkowe świadczące usługi w języku hiszpańskim, może pomóc ci w wypełnieniu formularza deklaracji dochodów światowych (Wereldinkomen). Napisz do nas na adres: info@taxi-in.com

Mamy ponad 10 lat doświadczenia.
 
Posiadamy pierwszą w Holandii wielojęzyczną platformę fiskalno-administracyjną do zeznań podatkowych.

Patricia Santa Cruz
Tax Advisor

TAX-IN, agencja internetowa, specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z deklaracją VAT i podatku dochodowego dla osób fizycznych i osób prowadzących działalność na własny rachunek, a także składaniem wniosków o dotacje lub pomoc w Holandii.
 
E-mail: info@tax-in.com
 
OBSERWUJ NAS I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp